Aktualności > Informacje bieżące
piątek, 09 października 2015 r.
Informacje bieżące

2015-09-21

Polmicro 2015/III

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2015. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2015-09-17

Polmicro 2015/IV

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki IV tury sprawdzianu POLMICRO 2015.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2015-09-03

Polmicro 2015/IV

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z Planem Edycji POLMICRO na rok 2015 na początku przyszłego tygodnia (7-8 września 2015) będą rozsyłane materiały kontrolne w ramach IV tury POLMICRO - edycja ogólna.
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na trwające prace modernizacyjne naszego serwisu internetowego, wyniki III tury POLMICRO 2015 zostaną udostępnione Państwu w najbliższym możliwym terminie.
Przepraszamy za powstałe niedogodności.2015-07-05

Polmicro 2015/III

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki III tury sprawdzianu POLMICRO 2015.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2015-06-10

Polmicro 2015/III

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa materiały kontrolne w ramach III tury POLMICRO 2015.
Ankieta wkrótce będzie dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.
Prosimy nie zwlekać z ożywianiem szczepów !"2015-06-09

Polmicro 2015/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2015. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2015-06-08

Polmicro 2015/SSE/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2015/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2015-05-04

Polmicro 2015/II

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki II tury sprawdzianu POLMICRO 2015.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2015-04-28

Polmicro 2015/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2015. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2015-04-15

Polmicro 2015/II

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa materiały kontrolne w ramach II tury POLMICRO 2015.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2015-04-07

Polmicro 2015/I, Polmicro 2015/SSE/I

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki I tur POLMICRO 2015 oraz POLMICRO 2015/SSE.
Ankiety z wynikami oraz listy omawiające rezultaty niniejszych edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2015-03-22

Praca

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko młodszego asystenta w Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii i Epidemiologii.
Wymagania podstawowe: wykształcenie wyższe II stopnia (mgr mikrobiologii, mgr biologii, mgr biotechnologii, mgr farmacji lub mgr analityki medycznej), nie jest wymagany tytuł diagnosty laboratoryjnego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@polmikro.edu.pl w terminie do 3 kwietnia 2015r.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.2015-03-22

Szkolenie

Szanowni Państwo,
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu "Wykrywanie karbapenemaz z użyciem testu Carba NP" uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres eliteracka@cls.edu.pl
Termin szkolenia zostanie zaplanowany po skompletowaniu odpowiednio dużej grupy osób. Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 180 zł + 23% VAT.
Szkolenie trwa 5 godzin (od 11.00 do 16.00). Wszystkim zainteresowanym zostaną przesłane pocztą elektroniczną szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.

Na zgłoszeniu proszę podać:
- Imię i nazwisko uczestnika
- e-mail
- Tel.
- Miejsce pracy/stanowisko

Elżbieta Literacka, dr n. biol., eliteracka@cls.edu.pl
Krajowy Ośrodek Referencyjny
ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/342015-03-21

Polmicro 2015/SSE/I

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa materiały kontrolne w ramach I tury POLMICRO 2015/SSE.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2015-03-21

Polmicro 2015/I

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że dzisiaj rozpoczynamy 2 część sprawdzianu POLMICRO 2015/I.
Zlecenia badań laboratoryjnych oraz odpowiedzi udzielone w 1 części sprawdzianu są dostępne dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2015-03-11

Polmicro 2015/I

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 16 marca rozpoczynamy pierwszą część I tury sprawdzianu POLMICRO 2015 - test w wersji elektronicznej. Test będzie zawierać 4 zadania. W każdym z zadań przedstawiono zdjęcia testów lekowrażliwości (metoda dyfuzyjno-krążkowa oraz metoda pasków z gradientem stężeń) wykonane dla czterech szczepów bakteryjnych: A, B, C i D.
Po zapoznaniu się ze zdjęciami testów lekowrażliwości, zadaniem Laboratorium jest:
- podanie właściwej interpretacji klinicznej wrażliwości szczepu na leki wskazane w tabeli (poprzez wybranie właściwej opcji)
- oraz wskazanie wersji zaleceń, które były podstawą interpretacji testów (poprzez wybranie właściwej opcji).

Zespół POLMICRO

[ Czytaj więcej... ]2015-03-03

Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2015

Szanowni Państwo,

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej" odbędzie się w dniach 14-17 maja 2015 roku w Zakopanem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje, program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie fundacji.

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Szkoły2015-02-20

Polmicro 2015

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi obowiązującymi od 2015 r. szczegółowymi zasadami przyznawania oceny końcowej w poszczególnych turach sprawdzianów POLMICRO. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne szczegółowy regulamin wraz z przykładami.2015-02-12

Polmicro 2014

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2014 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2014.2015-02-12

Polmicro 2014/IV

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki IV tury sprawdzianu Polmicro 2014. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-12-22

Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2015

Szanowni Państwo,
Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej"odbędzie się w dniach 14-17 maja 2015 roku w Zakopanem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Więcej szczegółów na początku roku 2015.2014-12-12

Polmicro 2014/SSE/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2014/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-12-02

Laboratoria biorące udział w Edycji Ogólnej programu POLMICRO

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować Państwa, że V tura sprawdzianu POLMICRO 2014 została odwołana.

Zespól Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej2014-11-09

UWAGA!! Zmiana miejsca XVIII Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że uległo zmianie miejsce naszej Konferencji "Postępy w Medycynie Zakażeń".

prof. dr hab. med Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
[ Czytaj wiecej ]2014-11-06

Polmicro 2014/IV

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki dla szczepów przesłanych w ramach IV tury POLMICRO 2014.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2014-10-30

Polmicro 2014/SSE/II

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki dla szczepów przesłanych w ramach II tury POLMICRO 2014/SSE.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2014-10-07

Polmicro 2014/IV - Komunikat

Szanowni Państwo,

Zaczynamy rozsyłać do Państwa pocztą kurierską czwartą turę sprawdzianu POLMICRO 2014. Szczepy będą wysyłane etapami. Laboratoria zostały podzielone na trzy grupy:
- Grupa pierwsza - laboratoria od nr 01L... do nr 14L25
- Grupa druga - laboratoria od nr 14L26 do nr 26L...
- Grupa trzecia - laboratoria od nr 27L... do nr 49L...
Planowane terminy dostarczenia przesyłek do laboratoriów:
- Grupa I - 10.10.2014
- Grupa II - 15.10.2014
- Grupa III - 16.10.2014
Prosimy nie zwlekać z ożywieniem szczepów!!!
Do czasu rozpoczęcia badania podłoża transportowe ze szczepami należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Zespół POLMICRO2014-10-06

Szkolenie test Carba NP

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż w dniu 24 października 2014 r. zostanie zorganizowane szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu wykrywania karbapenemaz z użyciem testu Carba NP.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres eliteracka@cls.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 października 2014 r. Osoby zakwalifikowane do odbycia szkolenia, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.

[ Czytaj więcej... ]2014-09-02

Gorączka Ebola - Informacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Szanowni Państwo,
W zakładce "Informacje Konsultanta" umieszczone zostały najnowsze informacje dotyczące gorączki krwotocznej Ebola występującej w Zachodniej Afryce.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z tymi informacjami.2014-09-01

Szkolenie test Carba NP

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07 października 2014 r. zostanie zorganizowane szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu wykrywania karbapenemaz z użyciem testu Carba NP.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres korld@cls.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2014 r. Osoby zakwalifikowane do odbycia szkolenia, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną. Koszt szkolenia wynosi 100 zł od osoby. Szkolenie trwa od godziny 11.00 do godziny 16.00.

[ Czytaj więcej... ]2014-07-31

Polmicro 2014/III

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2014. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-07-11

Polmicro 2014/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2014. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-07-07

Polmicro 2014/III

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki dla szczepów przesłanych w ramach III tury POLMICRO 2014.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2014-06-10

Polmicro 2014/II

Zakończono II turę sprawdzianu POLMICRO 2014. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na zadań dotyczących interpretacji wstępnego etapu diagnostyki mikrobiologicznej z uwzględnieniem wywiadu lekarskiego połączonego z badaniem podmiotowym i wyników badań analitycznych pomocnych w diagnozowaniu zakażenia. Sprawdzian został przeprowadzony w wersji elektronicznej. Wszystkie laboratoria otrzymały ten sam zestaw pytań, ale kolejność pytań dla poszczególnych laboratoriów była różna. Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu ankietę wraz z poprawnymi odpowiedziami.
Szczegółowe wyniki wraz z oceną i komentarzem będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2014-06-02

Polmicro 2014/III

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 2 czerwca 2014 zaczęliśmy wysyłać do Państwa materiały kontrolne w ramach III tury POLMICRO 2014.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2014-05-19

Polmicro 2014/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2014. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-05-16

Polmicro 2014/II

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 19 maja rozpoczynamy II turę POLMICRO 2014 - sprawdzian w wersji elektronicznej. Ankieta będzie zawierać 5 zadań dotyczących interpretacji wstępnego etapu diagnostyki mikrobiologicznej z uwzględnieniem wywiadu lekarskiego połączonego z badaniem podmiotowym i wyników badań analitycznych pomocnych w diagnozowaniu zakażenia.

Zespół POLMICRO

[ Czytaj więcej... ]2014-05-12

Polmicro 2014/SSE/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2014/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-04-15

Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2014
[ PROGRAM KONFERENCJI ]

Szanowni Państwo,

Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 15-18 maja 2014 roku w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.
Do zobaczenia w Zakopanem

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Szkoły

[ Czytaj więcej... ]2014-03-17

Polmicro 2014/I

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa materiały kontrolne w ramach I tury POLMICRO 2014.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się. Tam też znajdą Państwo list otwierający I turę sprawdzianu POLMICRO 2014.2014-03-10

Polmicro 2014/SSE/I

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa materiały kontrolne w ramach I tury POLMICRO 2014/SSE. Do próbek została dołączona ankieta z deklaracją zakresu badań na rok 2014.
Prosimy o jej pilne wypełnienie i odesłanie poczta na adres COBJwDM.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2014-02-10

Polmicro 2013

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2013 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2013.2014-01-23

Polmicro 2013/III, Polmicro 2013/SSE/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2013 oraz II tury sprawdzianu Polmicro 2013 edycja SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.