Aktualności > Informacje bieżące
środa, 20 sierpnia 2014 r.
Informacje bieżące
Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Analiza mikrobiologiczna oddziałów szpitalnych
Skumulowane dane na temat antybiotykowrażliwości dla celów empirycznej terapii zakażeń.

[ Czytaj więcej... ]2014-07-31

Polmicro 2014/III

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2014. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-07-11

Polmicro 2014/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2014. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-07-07

Polmicro 2014/III

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki dla szczepów przesłanych w ramach III tury POLMICRO 2014.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2014-06-10

Polmicro 2014/II

Zakończono II turę sprawdzianu POLMICRO 2014. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na zadań dotyczących interpretacji wstępnego etapu diagnostyki mikrobiologicznej z uwzględnieniem wywiadu lekarskiego połączonego z badaniem podmiotowym i wyników badań analitycznych pomocnych w diagnozowaniu zakażenia. Sprawdzian został przeprowadzony w wersji elektronicznej. Wszystkie laboratoria otrzymały ten sam zestaw pytań, ale kolejność pytań dla poszczególnych laboratoriów była różna. Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu ankietę wraz z poprawnymi odpowiedziami.
Szczegółowe wyniki wraz z oceną i komentarzem będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2014-06-02

Polmicro 2014/III

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 2 czerwca 2014 zaczęliśmy wysyłać do Państwa materiały kontrolne w ramach III tury POLMICRO 2014.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2014-05-19

Polmicro 2014/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2014. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-05-16

Polmicro 2014/II

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 19 maja rozpoczynamy II turę POLMICRO 2014 - sprawdzian w wersji elektronicznej. Ankieta będzie zawierać 5 zadań dotyczących interpretacji wstępnego etapu diagnostyki mikrobiologicznej z uwzględnieniem wywiadu lekarskiego połączonego z badaniem podmiotowym i wyników badań analitycznych pomocnych w diagnozowaniu zakażenia.

Zespół POLMICRO

[ Czytaj więcej... ]2014-05-12

Polmicro 2014/SSE/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2014/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2014-04-15

Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2014
[ PROGRAM KONFERENCJI ]

Szanowni Państwo,

Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 15-18 maja 2014 roku w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.
Do zobaczenia w Zakopanem

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Szkoły

[ Czytaj więcej... ]2014-03-17

Polmicro 2014/I

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa materiały kontrolne w ramach I tury POLMICRO 2014.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się. Tam też znajdą Państwo list otwierający I turę sprawdzianu POLMICRO 2014.2014-03-10

Polmicro 2014/SSE/I

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wysłaliśmy do Państwa materiały kontrolne w ramach I tury POLMICRO 2014/SSE. Do próbek została dołączona ankieta z deklaracją zakresu badań na rok 2014.
Prosimy o jej pilne wypełnienie i odesłanie poczta na adres COBJwDM.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2014-02-10

Polmicro 2013

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi wnioskami ze sprawdzianów POLMICRO w 2013 roku. Po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pisma omawiające całościowo rezultaty sprawdzianów w roku 2013.2014-01-23

Polmicro 2013/III, Polmicro 2013/SSE/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2013 oraz II tury sprawdzianu Polmicro 2013 edycja SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.Uwaga

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej informuje, że od dnia 01.10.2013 roku zmieniła się siedziba Ośrodka. Nasz nowy adres:

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa


tel./fax: 22 841 58 342013-11-29

Polmicro 2013/III

Informujemy, że ulega zmianie kolejność sprawdzianów edycji ogólnej POLMICRO.
W ramach III tury POLMICRO 2013 w dniach 3-4 grudnia zostaną rozesłane materiały kontrolne (2 próbki). Sprawdzian w wersji elektronicznej zostanie przeprowadzony na początku roku 2014
Zespół POLMICRO2013-11-20

Polmicro 2013/SSE/II

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach II tury POLMICRO 2013/SSE. Każde laboratorium otrzyma pocztą kurierską 2 próbki.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2013-11-20

Polmicro

W związku z trwającymi pracami wykończeniowymi w pomieszczeniach laboratoryjnych, informujemy że kolejne tury sprawdzianu odbędą się w II połowie listopada.
Zespół POLMICRO2013-09-13

Polmicro 2013/I, Polmicro 2013/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I ora II tury sprawdzianów Polmicro 2013. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2013-09-13

XVII Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” [ Rejestracja ]

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność już po raz Siedemnasty zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym Postępy w Medycynie Zakażeń, które odbędzie się w dniach 6 - 7 grudnia 2013 w Warszawie w Hotelu Radisson Blu ul. Grzybowska 24.
Celem organizowanego corocznie Sympozjum jest przedstawienie najnowszych danych dotyczących zagrożeń ze strony drobnoustrojów i strategii ich ograniczania oraz osiągnięć w zapobieganiu, diagnozowaniu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Wykładowcy są wybitnymi naukowcami, specjalistami w dziedzinie medycyny zakażeń.
Mam nadzieję, że ich wykłady nie tylko przybliżą nam najnowsze osiągnięcia, ale będą także ważnym punktem wyjścia do dyskusji w szeroko pojętym obszarze medycyny zakażeń.

W ramach sympozjum zaplanowaliśmy następujące sesje:
- Oporność a antybiotyki w szpitalnej praktyce klinicznej
- Zakażenia szpitalne
- Postępy w diagnostyce zakażeń
- Zakażenia pozaszpitalne i ich profilaktyka

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby uaktualnić swoją wiedzę i podzielić się doświadczeniami.

prof. dr hab. med Waleria Hryniewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej2013-09-02

Polmicro 2013/III

Uwaga !
Ankieta zaplanowana w ramach III tury POLMICRO 2013 zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje wkrótce.2013-08-20

OSTRZEŻENIE
Rozprzestrzenianie się oporności na karbapenemy u pałeczek jelitowych w Polsce

Oporność na karbapenemy u pałeczek jelitowych, wynikająca z wytwarzania karbapenemaz KPC, MBL i OXA-48 jest jednym z największych wyzwań medycyny w ostatnich latach. Szczepy wytwarzające karbapenemazy są niemal zawsze wybitnie wielolekooporne, co znacznie ogranicza możliwosci terapeutyczne. Stanowią one również ogromny problem epidemiologiczny, ...
[ Czytaj dalej ]2013-07-05

Polmicro 2013/II

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki dla szczepów przesłanych w ramach II tury POLMICRO 2013.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2013-06-18

Polmicro 2013/I

Zakończono I turę sprawdzianu POLMICRO 2013. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na sześć pytań dotyczących wykrywania mechanizmów oporności u pałeczek gramujemnych. Sprawdzian został przeprowadzony w wersji elektronicznej. Wszystkie laboratoria otrzymały ten sam zestaw pytań, ale kolejność pytań dla poszczególnych laboratoriów była różna. Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu ankietę wraz z poprawnymi odpowiedziami, każda odpowiedź opatrzona jest komentarzem.
Szczegółowe wyniki wraz z oceną i komentarzem będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2013-06-14

Polmicro 2013/SSE/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2013/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2013-06-12

Polmicro 2013/II

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach II tury POLMICRO 2013. Każde laboratorium otrzyma pocztą kurierską 2 próbki.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2013-05-27

Polmicro 2013/I

KOMUNIKAT
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej informuje, że nastąpiła zmiana harmonogramu Edycji Ogólnej POLMICRO 2013. Zaplanowana na kwiecień ankieta aktualizacyjna została przesunięta na termin późniejszy.
W związku z tym w ramach I tury POLMICRO 2013 w pierwszych dniach czerwca zostanie przeprowadzony sprawdzian w wersji elektronicznej.

  • Ankieta w wersji elektronicznej będzie zawierała 6 pytań odnośnie wykrywania mechanizmów oporności.
  • Pytania będą wyświetlane pojedynczo, kolejne pytanie pojawi się dopiero po udzieleniu odpowiedzi na poprzednie.
  • Nie będzie możliwości powrotu do pytania, na które została udzielona odpowiedź.
  • Limit czasowy na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie ze względów bezpiczeństwa jest ustawiony na 1 godzinę
  • Cała ankieta będzie dostępna dla laboratorium tylko jeden raz! Oznacza to, że uczestnik po zalogowaniu i pobraniu ankiety z aktualnej edycji MUSI wypełnić ankietę, tj odpowiedzieć na wszystkie sześć pytań.
  • Nie będzie możliwości powrotu do ankiety, jak również jej korekty.
  • Ankieta POLMICRO 2013 I tura będzie dostępna dla uczestników programu od dnia 4 czerwca od godz 12 do 7 czerwca do godz 20.00


Prosimy o takie zorganizowanie pracy w laboratorium, aby możliwe było wzięcie udziału w tej edycji sprawdzianu POLMICRO

II tura POLMICRO 2013 (wg. nowego harmonogramu) zawierająca materiał diagnostyczny - dwa izolaty będzie wysyłana do laboratoriów 11-12 czerwca.2013-05-21

PRZETARG

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie niniejszym informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną: (ogł. o zamów. zamieszczono BZP Nr 76536-2013 z dnia 22.02.2013r.)"Roboty budowlane i instalacyjne w nowej siedzibie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie".

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MERPOL Sp. z o.o. Uniszowice 97 a, 21-030 Motycz.2013-04-08

Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2013 [ PROGRAM KONFERENCJI ]

Szanowni Państwo,
Fundacja "Centrum Mikrobiologii Klinicznej" i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach "Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej". Tegoroczne warsztaty odbędą się w dniach 9-12 maja 2013 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych którzy chcieliby uaktualnić swoją wiedzę na temat zagrożeń ze strony drobnoustrojów i strategii ich ograniczania oraz poznać najnowsze osiągnięcia w zapobieganiu, diagnozowaniu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych.
Więcej szczegółów i rejestracja na stronie Wiosennej szkoły mikrobiologii klinicznej2013-03-19

Polmicro 2013/SSE/I

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach I tury POLMICRO 2013/SSE. Każde laboratorium otrzyma pocztą kurierską 2 próbki.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.
Prosimy również o pobranie i przesłanie nam zgłoszenia zakresu badań na rok 2013
[ Zgłoszenie zakresu badań na 2013 (pdf) ]2013-02-22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W dniu 22 lutego 2013 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił przetarg w sprawie ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE W NOWEJ SIEDZIBIE CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ W WARSZAWIE, znak: ZZP-31/31 Numer ogłoszenia: 76536-2013, data zamieszczenia: 22.02.2013
Dokumentacja dostępna jest pod adresem: www.zzpprzymz.pl2013-01-31

Polmicro 2012/IV

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki IV tury sprawdzianu Polmicro 2012. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2013-01-24

Polmicro 2012/SSE/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2012/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2012-12-05

Polmicro 2012/IV

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach IV tury POLMICRO 2012. Każde laboratorium otrzyma pocztą kurierską 2 próbki.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2012-12-05

Polmicro 2012/III

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2012. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2012-11-21

Polmicro 2012/SSE/II

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki dla szczepów przesłanych w ramach II tury POLMICRO 2011 - Edycja SSE.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2012-11-21

Polmicro 2012/III

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wyniki oznaczeń dla szczepów przesłanych w ramach III tury POLMICRO 2012 - Edycja Ogólna.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2012-10-18

Polmicro 2012/III

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach III tury POLMICRO 2012. Każde laboratorium otrzyma pocztą kurierską 2 próbki.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2012-10-10

Polmicro 2012/SSE/II

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach II tury POLMICRO 2012/SSE. Każde laboratorium otrzyma pocztą kurierską 3 próbki.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2012-10-08

KOMUNIKAT

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej dotyczącymi metodyki określania najmniejszych stężeń hamujących MIC antybiotyków dla Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących z wykorzystaniem pasków z gradientem stężeń E-test firmy bioMérieux, przekazujemy Państwu zalecenia producenta z roku 2010/11.

[ Szczegóły ]2012-09-25

Polmicro 2012/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2012. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2012-09-25

XVI Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”

Zapraszamy na stronę XVI Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” - www.microbiology.pl/pmz2012 Znajdą Państwo na niej informacje o sympozjum. Jedyną formą rejestracji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie.
Serdecznie zapraszamy

[ Formularz rejestracyjny ]2012-09-13

Program Polmicro

UWAGA!
Prosimy o aktualizowanie danych adresowych laboratorium, w szczególności imię i nazwisko kierownika laboratorium, numeru telefonu oraz adres e-mailowy.
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania z Laboratorium z powodu braku aktualnych danych.2012-07-13

Polmicro 2012/II

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wyniki oznaczeń dla szczepów przesłanych w ramach II tury POLMICRO 2012 - Edycja Ogólna.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2012-06-20

Polmicro 2012/II

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach II tury POLMICRO 2012. Każde laboratorium otrzyma pocztą 2 szczepy.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2012-06-20

Polmicro 2012/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2012. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2012-06-18

Polmicro 2012/SSE/I

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki I tury sprawdzianu Polmicro 2012/SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2012-05-15

Polmicro 2012/I

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wyniki oznaczeń dla szczepów przesłanych w ramach I tury POLMICRO 2012 - Edycja Ogólna.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2012-04-17

Polmicro 2012/I

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach I tury POLMICRO 2012.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.
Prosimy również o uzupełnienie poszerzonych danych adresowych.2012-04-17

Polmicro 2012/SSE/I

Na stronie Ośrodka po zalogowaniu przedstawiliśmy Państwu wstępne wyniki dla szczepów przesłanych w ramach I tury POLMICRO 2011 - Edycja SSE.
Ankiety z wynikami oraz list omawiający rezultaty niniejszej edycji będą dostępne na stronie Centralnego Ośrodka w terminie późniejszym.2012-03-22

Polmicro 2012/SSE/I

Informujemy, że rozpoczęliśmy rozsyłanie do Państwa materiałów kontrolnych w ramach I tury POLMICRO 2012/SSE. Każde laboratorium otrzyma pocztą kurierską 2 próbki.
Ankieta jest już dostępna dla Laboratoriów na stronie internetowej Ośrodka po zalogowaniu się.2012-03-12

Wiosenna szkoła mikrobiologii klinicznej 2012 [ PROGRAM KONFERENCJI ]

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów przy współudziale Fundacji Centrum Mikrobiologii Klinicznej i Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej organizuje WIOSENNĄ SZKOŁĘ MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 10-13 MAJA 2012 r. Zakopane, Hotel „Kasprowy”.
Więcej informacji o tematyce i kosztach organizowanej konferencji można przeczytać w zamieszczonych poniżej Komunikatach.

[ Strona rejestracji ] [ Komunikat nr 2 ] [ Komunikat nr 1 ]2012-01-29

Polmicro 2011/III

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki III tury sprawdzianu Polmicro 2011. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.2012-01-18

Kurs Korld

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w dniach 27 lutego - 2 marca 2012 roku zostanie zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie kurs specjalizacyjny (w wymiarze 40 godzin, 5 dni):
Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności

[ Czytaj więcej... ] [ Formularz zgłoszenia ]2012-01-01

Polmicro 2011/SSE/II

Na stronie internetowej Ośrodka są już dostępne wyniki II tury sprawdzianu Polmicro 2011 - edycja SSE. Tak jak poprzednio, po zalogowaniu się znajdą Państwo w części Informacje ogólne pismo omawiające całościowo rezultaty sprawdzianu, a w części Poprzednie edycje będą się Państwo mogli zapoznać z oceną nadesłanych przez siebie wyników.